Toy Poodle Söz Dinler mi

Toy Poodle Söz Dinler mi?

Halk arasında kaniş olarak da bilinen Top Poodle köpek türleri, daima canlı ve enerjik yapıya sahiptirler. Eğitime ve itaat etmeye açık olan yönleri olması nedeniyle, söz dinlemeye meyillidirler. Bunun için ilk eğitimden itibaren, eğitim programı düzenlenmesi gerekir. Eğitim sırasında fazla zorlanmamasına özen gösterilmelidir.

Kanişler narin yapıda olup, daha çok enerjilerini oyuna yönlendirirler. Bu da eğitim programının aksamasına neden olur. Oyun gereksinimleri yeterince karşılandığı durumlarda ve düzenlenen programlara sadık kalındığında, söz dinlememesi için hiçbir neden yoktur.

Toy Poodle’nin Söz Dinlemesi İçin Ne Yapılmalı?

Gerekli durumlarda ödüllendirmek Toy Poodle eğitiminde önemli faktördür. Ödüllendirme sevdiği yiyeceklerden aşırıya kaçmadan vermek olabileceği gibi, sevgi göstermek, oyun veya oyuncakla ödüllendirmekte faydalı olacaktır. Bu sayede tuvalet alışkanlıkları edinebilir, zamansız havlasa alışkanlıklarından vazgeçebilir.

Sahiplerine düşkünlüğü ile bilinen bu köpek türleri, sahibini memnun etmek için bazı davranışlar sergilerler. Bundan faydalanarak sizde söz dinlediği durumlarda sevgi gösterirseniz, eğitim daha da başarılı olur. Ancak kanişler bu durumu kendi avantajlarına kullanarak, eğitim sürecini aksatma eğilimi gösterebilirler. Bu nedenle eğitim süresince gerekli olmadıkça aşırı sevgi gösterisi programı aksatabilir.

Toy Poodle Ne Zaman Söz Dinlemeye Başlar?

Çok farklı kaniş türleri vardır. Türlerinde ki çeşitlilik eğitim sürecinde ki farklılıkları ortaya çıkartabilir. Ancak her tür için erken yaşlarda eğitime başlamak, söz dinlemesi için gerekli eğitim süresini kısaltır. Diğer köpek türlerinde olduğu gibi, bu köpek türünde de yetişkinlik evresinde eğitim verilmesini ve öğrenme süresini olumsuz etkiler.

Eğitim sürecinde kararlı olunduğunda ve ödüllerle program desteklendiğinde, Toy Poodle köpek türleri de her yaşta söz dinleyebilirler. Bu köpek türleri sosyal yaşantıyı severler. Bu nedenle belirli zamanlarda sosyalleşme programları uygulanmalıdır. Bu durum özellikle gereksiz durumlarda havlamasını önler. Bu durum eğitimle desteklendiğinde, sahibi tarafından uyarılınca havlamaktan vazgeçer.

Toy Poodle Neden Söz Dinlemez?

Cana yakın akılı köpek türlerinden olan Toy Poodle, eğitim programına sadık kalındığında birçok konuda sahibinin sözünü dinleyecektir. Ancak bazı koşullardan olumsuz etkilenerek, eğitilmiş olmalarına rağmen söz dinlemeyebilirler.

Bunlar;

  • Sahibinden uzun süre ayrı kalması,
  • Uzun süre yalnız bırakılması,
  • Aile fertlerinden birinin ortamdan uzun süre ayrılması,
  • Arzuladığı şefkati görememesi,
  • Oyun ihtiyacının karşılanmaması,
  • Rutin sosyalleşme programlarına sadık kalınmaması,

Gibi koşular olabilir. Dost canlısı bu köpek türü, sahibine gönülden bağlıdır ve aile fertlerinin ilgi göstermesini ister. Yalnız kalmak bu köpek türüne göre değildir. Yalnızlığı kabullenmeyerek sürekli havlamak ister. Ayrıca edindiği alışkanlıkları terk ederek tepkisini gösterebilir.

Toy Poodle Kimlerin Sözünü Dinler?

Sosyal olmaları ile bilinen Toy Poodle köpek türü, gerekli eğitim alındığında aile fertlerinin sözlerini dinleyebilir. Ancak yeni girdikleri ortamlardan tedirgin olabilir ve özellikle havlayarak tepkilerini gösterirler. Bazı durumlarda söz dinlemek açısından seçici olabilir.

Bu gibi durumlarda, aile fertlerinden birinin sözüne daha sadık kalırken, diğerinin sözünü dinlememe gibi davranışlar geliştirebilirler. Bu gibi olumsuzluklar yaşanmaması için, aile fertlerinin yaklaşımları mümkün olduğu kadar aynı oranda olması gerekir. Her ne kadar sevgiye aç yanı olsa da, yabancıların sevgi gösterilerine karşı tepkili olabilir ve bu kişiler tarafından verilen komutlara uzun süre kayıtsız kalır.

Eğitimli olarak sahiplenilen Toy Poodle, yeni ortamına alışmakta ve yeni sahibini benimsemekte güçlük çekebilir. Bu durum daha önceki sahibini ve yaşam ortamına olan özlemden kaynaklıdır. Sabırlı olunduğunda ve yeterli sevgi gösterildiğinde, edindiği eğitim programına sadık kalarak söz dinlemeye başlar.

Toy Poodle Hangi Konularda Söz Dinlemez?

Gerekli eğitimler verildiğinde, Toy Poodle yaşam alanlarında birçok konuda söz dinleyebilir. Ancak hareketli yapısı nedeniyle, dış ortamlarda söz dinlememek gibi davranışlar geliştirebilirler. Bu onların oyun isteğinin yüksek olmasından kaynaklıdır. Bu nedenle ne kadar eğitim verilirse verilsin, dış ortamlarda daha dikkatli olunmasından fayda vardır.

Özellikle büyük boy köpeklerin bulunduğu ortamlarda, kendisine zarar verecek davranışlar sergileyebilir. Ev ortamlarında küçük çocukların varlığı durumlarında da dikkatli olunması gerekir. Kanişler eğitimli olsa bile, çocuğun hareketlerine tepkisiz kalmayan kanişler, oyun isteklerini abartarak çocuklara zarar verebilir.

Toy Poodle İlk Söz Dinleme Eğitimi Nasıl Olmalı?

Suyu sevdiği bilinen Toy Poodle, banyo yapacağı zaman gerekli oyun alanı sağlandığında çok rahatlıkla söz dinleyecektir. Bunun yanında bu köpek türünün sahibine aşırı düşkünlüğü, sosyalleşmesinde en büyük sorun olarak görülebilir.

Özellikle yabancı ortamlarda tepkisini belirtmek için sıklıkla havlar. İlk eğitimden itibaren sosyalleşme eğitimleri alındığında, diğer eğitim süreçlerinde de kısa sürede başarı sağlanır. Kaniş türü köpekler bir sahip tanırlar ve eğitimin bu kişiler tarafından verilmesi oldukça önemlidir. Eğitim sürecine diğer ödüllerle birlikte, sahibi tarafından sevilmesini ister.

Leave a Reply

Your email address will not be published.